CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) hết hạn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn cho người nộp;

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu còn thiếu.

+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra xếp loại cơ sở (do đơn vị đã thực hiện) hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại cơ sở (nếu cần thiết hoặc trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra xếp loại).

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

700.000 đồng/cơ sở

Lệ Phí

700.000 đồng/cơ sở

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận ATTP.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

-  Số lượng hồ sơ : 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Cơ sở chăn nuôi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có hiệu lực ngày 07/02/2019;

- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu nêu tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 (ba) năm.
Biểu mẫu đính kèm  - Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm   -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận  -  Tải file