CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Trong thời gian ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi thu hoạch, Cơ sở thu hoạch phải đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) NT2MV cho Cơ sở thu hoạch.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc; cụ thể như sau:

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV cho các lô nguyên liệu được kiểm soát ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường;

- Trường hợp đại diện Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chưa ký tên, đóng dấu của Chi cục trên Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV tại hiện trường thì Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch NT2MV ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí

- Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp (theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính);

- Trường hợp cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch: Không thu lệ phí.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Bản đăng ký thu hoạch bao gồm các thông tin như  thời gian, địa điểm, khối lượng NT2MV dự kiến thu hoạch;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản;

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) NT2MV theo mẫu nêu tại Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Biểu mẫu đính kèm