CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi thu hoạch, Cơ sở thu hoạch (hoặc Cơ sở sơ chế, chế biến) phải nộp bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch NT2MV tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xử lý hồ sơ; cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch NT2MV sang Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV (nếu hợp lệ) hoặc có văn bản trả lời Cơ sở về lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết 01 (một) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không
Lệ Phí

Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ: 40.000 đồng/lần cấp (theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính).

Thành phần hồ sơ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản;

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV theo mẫu nêu tại Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Biểu mẫu đính kèm