CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục (Hết hiệu lực) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trong chuỗi thực phẩm nông sản:- Có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: sơ chế, chế biến độc lập; lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).- Có nguồn gốc từ động vật tại công đoạn: chế biến (giò, chả, thịt hộp, hàng khô, hun khói, ướp muối).- Có nguồn gốc thủy sản tại công đoạn: thu mua, sơ chế, chế biến, kho lạnh độc lập; tàu cá thực hiện dịch vụ hậu cần nghề cá (thu mua, sơ chế, chế biến); Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).- Có nguồn gốc lâm sản làm thực phẩm.- Sản phẩm hỗn hợp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở sản xuất nước đá
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức, cá nhân;

 - Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra), Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành).

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Chưa quy định.
Lệ Phí Chưa quy định.
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với tổ chức:

++ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP.

++ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP.

++ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

++ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

+ Đối với cá nhân:

++ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP.

++ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

++ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

(Lưu ý: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC.


Kết quả thực hiện - Giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo mẫu nêu tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương; - Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 (ba) năm.
Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP  -  Tải file
 - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP  -  Tải file