CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Lĩnh vực Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Người đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.

Bước 3. Trả kết quả:

- Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không
Lệ Phí 200.000 đồng/giấy (Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính)
Thành phần hồ sơ

- Do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể (Hiện chưa có quy định cụ thể)

- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số bộ hồ sơ


Yêu cầu - điều kiện

  - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;

  - Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;

  - Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.


Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

- Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

 


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên  -  Tải file