CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

-  Trước ngày 31 ngày 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật).

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

- Địa chỉ: Số 54, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.


Yêu cầu - điều kiện Không quy định
Căn cứ pháp lý

Điều 84 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.


Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án.
Biểu mẫu đính kèm