CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi - Địa chỉ 54 đường Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi.
- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. 
+ Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.
+ Trong thời  gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ (thành lập Hội đồng thẩm định). 
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác theo Mẫu số 10;
+ Trong thời hạn 1/2 ngày (một ngày rưỡi) làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phê duyệt phương án khai thác khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý, gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không phê duyệt và nêu rõ lý do.
- Bước 3. Trả kết quả
Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản thẩm định phương án hoặc Văn bản thông báo lý do không phê duyệt phương án khai thác; Tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm gửi trả kết quả cho tổ chức cá nhân.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

 Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo mẫu số 09
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý - Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Kết quả thực hiện Văn bản phê duyệt phương án khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không phê duyệt phương án khai thác
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 09: Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên   -  Tải file