CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung Tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi - Địa chỉ 54 đường Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi.
- Bước 2. Kiểm tra, sử lý hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
 + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
- Bước 3. Trả kết quả
Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung Tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 50 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình của chủ rừng (bản chính).  
+ Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí (bản chính).
- Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
 - Điều 23, 24, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018;


Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt đề án
Biểu mẫu đính kèm  - - Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: nội dung quy định tại khoản 1, Điều 23 - Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ  -  Tải file