CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (chủ rừng là tổ chức)
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung Tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi - Địa chỉ 54 đường Hùng Vương, Thành Phố Quảng Ngãi.
- Bước 2. Kiểm tra, sử lý hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
+ Trước 15 ngày của kỳ họp hội đồng nhân dân gần nhất, Uỷ ban dân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
+ Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
- Bước 3. Trả kết quả
Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung Tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí

Không

Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị của chủ đầu tư;
+ Báo cáo đề xuất dự án đầu tư;
+ Văn bản thẩm định Báo cáo đề xuất dự án đầu tư của các cơ quan liên quan.
- Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Khoản 3, Điều 41, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.


Kết quả thực hiện Nghị Quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Biểu mẫu đính kèm