CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

 - Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn đến Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn đến Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.

- Trường hợp 1. Cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC thực hiện thẩm tra hồ sơ, thẩm định xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP.

+ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp 2. Cơ sở chưa thẩm định và xếp loại

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

+ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Hộ kinh doanh cá thể
Phí Không có
Lệ Phí 700.000 đ/cơ sở.
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/04/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.


Kết quả thực hiện
Biểu mẫu đính kèm