CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1
Lĩnh vực Lĩnh vực lý lịch tư pháp
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1:

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân yêu cầu có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho mình.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.

+ Bước 2: Nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Người tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp hướng dẫn người nộp hồ sơ khai mẫu tờ khai yêu cầu; kiểm tra các nội dung khai trong tờ khai và sự hợp lệ của các giấy tờ kèm theo. Nếu xét thấy hồ sơ đã hợp lệ thì thụ lý hồ sơ, thu lệ phí và viết Phiếu biên nhận giao cho người nộp.

+ Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh tình trạng án tích của người yêu cầu.

+ Bước 3: Sau khi nhận được kết quả xác minh lý lịch tư pháp của các cơ quan có liên quan, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người yêu cầu.


Thời hạn giải quyết

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an và Tòa án (nếu có) thì thời hạn không quá 15 ngày.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu.

- Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC thì những trường hợp sau đây miễn phí:

+ Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.

+ Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu).

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật. (Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được chứng thực theo quy định của pháp luật).

+ Văn bản ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền.

+ Giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có).

+ Văn bản yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


Yêu cầu - điều kiện

- Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (trong trường hợp không có nơi thường trú) thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì Sở Tư pháp nơi cư trú của công dân Việt Nam trước khi xuất cảnh ở trong nước thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.


Căn cứ pháp lý

- Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.


Kết quả thực hiện Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 03/2013/TT-LLTP  -  Tải file
 - Mẫu 04/2013/TT-LLTP  -  Tải file
 - Mẫu 05a/2013/TT- LLTP  -  Tải file