CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mã thủ Tục Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ DVC
1 1.004153.000.00.00.H48 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2 1.003725.000.00.00.H48 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
3 2.001098.000.00.00.H48 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
4 1.003483.000.00.00.H48 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
5 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh vực báo chí
6 2.001744.000.00.00.H48 Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
7 2.001087.000.00.00.H48 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
8 1.003384.000.00.00.H48 Cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
9 2.001765.000.00.00.H48 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
10 2.001171.000.00.00.H48 Cho phép họp báo (trong nước) Lĩnh vực báo chí
11 2.001732.000.00.00.H48 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
12 2.001091.000.00.00.H48 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
13 1.005452.000.00.00.H48 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
14 Thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cơ quan báo chí địa phương) Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
15 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh vực báo chí
16 2.001737.000.00.00.H48 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
17 2.001766.000.00.00.H48 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
18 1.000067.000.00.00.H48 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phẩn vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
19 2.001681.000.00.00.H48 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến tha đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần góp vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử
20 1.000073.000.00.00.H48 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò cho điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử