Số/Kí hiệu 40/QĐ-HCC
Trích yếu Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Quyết định Giám đốc
Ngày ban hành 21/11/2018
Ngày có hiệu lực 21/11/2018
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm