Số/Kí hiệu 6965/UBND-HCC
Trích yếu V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và phản ánh, kiến nghị được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày có hiệu lực 26/12/2019
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm