STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
611 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
612 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
613 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
614 Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
615 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
616 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
617 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
618 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
619 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
620 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường