STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
421 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
422 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
423 Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
424 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
425 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
426 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
427 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
428 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
429 Công nhận điểm du lịch Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
430 Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực đầu tư Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
431 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
432 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
433 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
434 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
435 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
436 Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
437 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
438 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
439 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
440 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch