Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Trường Kỹ thuật Bách khoa Sài gòn chi nhánh Công ty Cổ phần kiểm định huấn luyện và đào tạo nhân lực ITC bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SLDTBXH0551900002Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản