Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021800091

Xem chi tiết tập tin kèm theo

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung