Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0011800080

Xem chi tiết tập tin kèm theo

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung