Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021900145Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung