Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Công Thương Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231900091Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản