Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban quản nhiệm hộ thánh Truyền giáo Cơ đốc Lý Sơn bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0031900189Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản