Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021900175Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản