Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp (đại diện: Nguyễn Phúc Nhân; Số ĐT: 02553714357) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0641900172Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản