Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH xây dựng Giang Khải Phát bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0041900183Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản