Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231900135Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản