Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SGDDT0081900020

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý