Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SXD0171900004

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý