Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: STP1531908896

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý