Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim Trinh, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 16/8/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của bà, mã số biên nhận hồ sơ STP1541800482. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 07/9/2018

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn