DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3591 NGUYỄN BẢO ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3592 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3593 TRƯƠNG VĂN TRÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3594 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3595 PHẠM HOÀNG LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3596 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3597 Lê Thị Cam Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3598 PHÙNG THỊ ÁI LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3599 NGUYỄN ĐỨC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3600 TRƯƠNG THỊ THÚY TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp