DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3631 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3632 NGUYỄN THỊ LỆ DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3633 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3634 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3635 BÙI HƯƠNG VỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3636 NGUYỄN HẢI QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3637 Phan Văn Hiếu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3638 Công ty TNHH Acacy Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3639 Công ty TNHH Acacy Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3640 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp