DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3651 NGÔ TẤN EM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3652 CAO TIẾN TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3653 Đào Trọng Nga Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3654 NGUYỄN VĂN MAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3655 PHAM KIM THÙY LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3656 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3657 VÕ DUY PHU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3658 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3659 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3660 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp