DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3881 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
3882 HUỲNH BẮC VIỆT Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3883 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH GIANG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
3884 Công ty TNHH Xây dựng Trung Việt Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3885 NGUYỄN QUỐC QUYÊN Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3886 UBND huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
3887 NGUYỄN THỊ TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3888 Phan Văn Cảnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3889 ĐẶNG THANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3890 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư