DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3891 NGUYỄN VIẾT HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3892 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3893 Phạm Thị Như Kỳ NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3894 UBND huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
3895 Công ty TNHH Điền Phú Viên Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3896 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC VĨNH Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
3897 Ban Qunr lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Ba Tơ Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3898 LÊ THANH THỦY Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
3899 LÊ VĂN NGÀ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3900 Công ty Cổ phần Kết câu thép Đại Dũng Miền Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường