DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3921 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3922 LỮ NGỌC ÚT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3923 PHAN VĂN HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3924 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
3925 Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3926 Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật ALpha tại Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3927 HUỲNH THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3928 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3929 HUỲNH VĂN TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3930 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp