DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7801 ĐINH DUY HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7802 Huỳnh Thị Bạn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7803 LÊ THỊ TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7804 Công ty TNHH TM&CN Môi trường MD Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7805 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lý Sơn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7806 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7807 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7808 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7809 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7810 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường