DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5666 TRƯỜNG MẦM NON TỊNH AN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5667 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5668 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5669 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA CHÁNH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5670 Võ Thị Thúy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp