DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5686 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5687 TRẦN THỊ THANH VIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5688 Công ty TNHH Nông Nghiệp Linh Đan Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
5689 Sở Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5690 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư