DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5691 CÔNG TY TNHH TM - DV DIÊN KHÁNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5692 TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN TÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5693 NGUYỄN DƯƠNG TIẾN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
5694 CÔNG TY TNHH TM - DV DIÊN KHÁNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5695 Sở Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư