DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5696 TRƯỜNG THCS NGHĨA THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5697 TRƯỜNG THCS NGHĨA MỸ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5698 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA THUẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5699 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5700 TRƯỜNG MẦN NON NGHĨA THỌ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo