DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5726 Công ty TNHH Nông Nghiệp Linh Đan Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
5727 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5728 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5729 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5730 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp