DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7781 NGuyễn Đức Huệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7782 LÊ THỊ MỸ LÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7783 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7784 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7785 Vi Thị Kim Ngân (NV bưu điện TP. Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp