DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7796 NGUYỄN THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7797 PHẠM QUANG ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7798 LÊ BÁ THỎA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7799 NGUYỄN HẢI LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7800 LÊ QUỐC TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp