DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7816 TRẦN VĂN NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7817 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7818 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện thành phố Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7819 HUỲNH THỊ LỆ THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7820 Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường