DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7821 Công ty CP Đầu tư BĐS Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7822 HUỲNH MẠNH HẢI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7823 BÙI VĂN HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7824 BCH Quân sự huyện Tây Trà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7825 NGUYỄN THANH THƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp