DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
36 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
38 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
39 UBND XÃ PHỔ PHONG Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
40 NGUYỄN VĂN KHOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế