DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
601 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
602 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
603 PHẠM QUANG SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
604 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
605 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
606 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
607 CAO VĂN TÀI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
608 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
609 ĐẶNG HƯNG HOÀNG Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
610 Phòng Kinh tế hạ tầng Sơn Hà Lĩnh vực công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
611 Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Thượng Hải Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
612 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
613 PHẠM THỊ BÍCH HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
614 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
615 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC BẢO AN Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
616 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
617 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
618 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
619 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
620 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
621 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
622 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
623 TRẦN THỊ HÀ THƯ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
624 NGUYỄN THỊ Ý NGUYỆN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
625 VÕ NGỌC HIỀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
626 cty TNHH MTV hào hưng quảng ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
627 UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
628 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
629 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Tp Quảng Ngãi Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
630 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
631 PHAN QUANG THẮNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
632 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
633 CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHÔI Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
634 Công ty CP Sản xuất đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
635 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
636 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HUỲNH LÊ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
637 CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHÔI Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
638 VƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
639 VƯƠNG THỊ HOÀNG HÂN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
640 TRƯƠNG THỊ BÍCH CHI Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
641 CTY LUẬT TNHH DANH TIÉNG Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
642 BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
643 BAN QUẢN LÝ CỤM CN TTCN HUYỆN TƯ NGHĨA Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
644 cty TNHH MTV XD Minh Quân Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
645 LÂM THỊ DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
646 NGUYỄN DUY BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
647 TRẦN DUY ĐOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
648 Bưu điện Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
649 LỮ THỊ XUÂN VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
650 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp