DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
751 UBND huyện Sơn Tây Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
752 UBND huyện Sơn Tây Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
753 DƯƠNG VĂN CHÂU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
754 CAO CHÂU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
755 ĐOÀN HÀ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
756 Bưu điện Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
757 TRỊNH VĂN RỚT(nớp). Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
758 Công ty TNHH BFC Vạn Tường Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
759 NGUYỄN MINH HOÀNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
760 Bùi Anh Hy Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
761 Bùi Anh Hy Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
762 TRẦN VĂN PHƯƠNG LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
763 TRƯỜNG CĐ KN DUNG QUẤT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
764 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
765 CÔNG TY TNHH VT XD PHÚC VINH 38932 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
766 NGUYỄN THỊ HOÀNG DUY Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
767 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
768 LÊ THỊ THANH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
769 Huỳnh Thị Trầm Hương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
770 Ttực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
771 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
772 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
773 PHẠM THỊ MÌNH TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
774 HỒ THỊ CẨM GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
775 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
776 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
777 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
778 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
779 NGuyễn NGọc Danh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
780 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
781 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
782 ĐINH TRẦN HỒNG HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
783 BÙI THỊ THU THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
784 HUỲNH THỊ TUYỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
785 VĂN THỊ HOÀNG DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
786 VÕ THỊ TUYẾT NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
787 NGUYỄN THỊ HỮU HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
788 VÕ HỮU THỜI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
789 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
790 NGUYỄN HỮU VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
791 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
792 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
793 Lê THị Xuân THủy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
794 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
795 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
796 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
797 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
798 NGUYỄN THANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
799 NGUYỄN SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
800 LÊ VIẾT BẢO TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp