DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
801 NGUYỄN THANH NHẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
802 TRương Thị Một Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
803 LÊ THỊ HỒNG GẤM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
804 ĐẶNG TẤN KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
805 PHẠM THANH THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
806 PHẠM VIẾT TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
807 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
808 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
809 NGUYỄN LƯƠNG THỊ QUỲNH SƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
810 NGUYỄN THỊ MINH TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
811 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
812 TRực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
813 PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
814 Lê Văn Danh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
815 NGUYỄN THANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
816 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
817 Võ Thị NGọc DUng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
818 TRẦN KHÁNH DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
819 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
820 Ngô Hữu Sự Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
821 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
822 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
823 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
824 BÙI THANH TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
825 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
826 VÕ THỊ TRÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
827 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
828 LÊ ĐỨC HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
829 Đặng Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
830 HUỲNH HÙNG ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
831 VÕ NGUYÊN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
832 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
833 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
834 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT TX CÁC CTGT TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
835 CÔNG TY TNHH MTV TM SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
836 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
837 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
838 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
839 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
840 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
841 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
842 NGÔ VĂN HÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
843 NGUYỄN HOÀNG THUYÊN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
844 Công ty TNHH Zigui Jisheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
845 CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
846 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH NHA TRANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
847 CÔNG TY TNHH TS HẢI LONG NHA TRANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
848 PK CK Mắt-BS Trần Đức Chánh Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
849 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TÔ LÂM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
850 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế